Advies & consultancy

Onze klanten zijn o.a. ondernemingen in de zorg, zorggroepen, huisartsen(groeps)praktijken, eertelijns stichtingen, apothe(e)k(en)(ketens), tandartsen(groeps)praktijken en ZBC’s.

Bedrijfs- of praktijkontwikkeling
• Strategievorming: ontwikkelen en invoeren van visie en beleid
• Besluitvormingsprocessen inrichten
• Winstoptimalisatietrajecten zowel aan de kosten- als aan de opbrengstkant

Algemeen management
• Ondersteuning van bestuurders en/of aandeelhouders
• Begeleiden van reorganisaties en fusies
• Het opzetten van een nieuwe onderneming in opdracht
• Begeleiding van verkoop of aankoop van een praktijk
• Aansturing van een organisatie of praktijk
• (re-)organiseren van processen in organisaties en praktijken

Financieel management
• Financieel management
• Cashflowanalyse ter ondersteuning van bijvoorbeeld discussie met de bank over rekening courant of herfinanciering
• Opzetten of herinrichting en onderhoud van de financiële administratie en de planning & control cyclus.
• Uitvoeren (her)declaraties naar zorgverzekeraars
• Structurering van (stuur- of management-)informatie