Copyright

POLOS is een handelsnaam van Crescit Eundo B.V.

Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Crescit Eundo B.V.

Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website is niet toegestaan.

U kunt voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website terecht bij l.maas@polos.nl.