Interim management

Interim management en tijdelijk management kan in tal van situaties uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in geval van:

Algemeen Management
• Bij vertrek van directie
• Ter ondersteuning van directie
• In opdracht van aandeelhouders, RvC of RvT

Veranderingstrajecten
• Geïnitieerd van binnenuit (bijvoorbeeld als gevolg van sterke groei of strategiewijzigingen)
• Als reactie op bijvoorbeeld overheidsmaatregelen

Professionaliseringsslagen
• Opzetten planning en control cyclus
• Opzetten geïntegreerde managementinformatie
• Opleiden en bijscholen bestaande administratieve teams
• Proces- en efficiency verbetering

Door onze ruime ervaring bij verschillende organisaties, zowel bij overheid, mkb bedrijven als bij overige (zorg)instellingen kunnen wij ons de specifieke problematiek en cultuur van uw organisatie snel eigen maken.