Lex Maas

Lex heeft sinds 1986 diverse leidinggevende en operationele functies gehad binnen de overheid en zakelijke dienstverlening. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg is hij actief als bestuurder.

Zijn expertise ligt vooral op de volgende gebieden:
• Visie- en beleidsvorming
• Communicatie binnen teams
• Financieel management
• Besluitvormingsprocessen
• Ontwikkelen en organiseren van (complexe) samenwerkingsvormen in de gezondheidszorg
• Coachen van zorgverleners op gebied van persoonlijke ontwikkeling, praktijkvoering, samenwerking en communicatie
• Begeleiding van overnames en praktijkfusies in huisarts- en mondzorgtak
• Administratieve processen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
• Certificatie en accreditatie

Lex is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

Lex is mede-auteur van de volgende publicaties:
• “Van Zorggroep naar Ketenzorg”, Uitgave Sanofi-aventis, oktober 2009
• “In en uit de maatschap”, Springer Media B.V., eerste druk 2012, geheel herziene editie 2014

Email: l.maas@polos.nl
Mobiel: 06-46177617