Bekijk onze opdrachten

Hier vindt u een overzicht van door POLOS uitgevoerde en lopende opdrachten.

Interim bestuurder Stichting Rijncoepel

Belangen van zorggroep Rijncoepel behartigd bij het vormen en uitbouwen van een regionale samenwerking. Daarnaast het bureau aangestuurd in haar werkzaamheden voor de aangesloten multidisciplinaire (wijk)samenwerkingsverbanden.

Ondersteunen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zorgverleners in de praktijkorganisatie, aansturing personeel, samenwerking binnen de maatschap, financieel management, balans vinden in het werk en tussen werk en prive. Werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

Het maken en implementeren van een ondernemingsplan voor de klachtenorgansiatie en geschillencommissie voor huisartsen en openbare apotheken in het kader van de WKKGZ

Analyse van de organisatie en het functioneren van de buitendienst voor een huisartsenlaboratorium.

Maken van begroting voor zorggroepen

Maken van begroting voor huisartsenpost

POLOS begeleidt een maatschap specialisten. Verbeteren van zelfbewustzijn, interne communicatie en formuleren en implementeren van de missie en visie leidt ertoe dat:
• de samenwerking tussen de specialisten in de maatschap verbetert;
• de productiviteit is verhoogd;
• de poli-organisatie verbetert.

Bemiddeling van praktijkoverdrachten van huisartsen en tandartsen. De werkzaamheden van POLOS bestonden uit:
• maken overdrachtsmemorandum
• partijen benaderen voor de praktijkovername
• voeren onderhandelingen
• opstellen overdrachtsovereenkomst

Begeleiden van apotheken die door het preferentiebeleid en hoge financieringslasten zwaar zijn getroffen. Begeleding kan beteken het opbouwen van een adequate financiele informatiestroom zodat er weer sturing komt op de cashflow van de apotheek. Maar het kan ook een totale reorgansiatie (inclusief begeleiden van ontslagen) van de apotheek betekenen.

Voeren van de financiële en personele administratie van huisarts-, tandartspraktijken en apotheken, inclusief declareren van uitgevoerde verrichtingen. Tevens periodiek financieel rapporteren van week-, maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Daarnaast maken van begrotingen en casflowprognoses.