Toezichthouder

Lex Maas is ook actief als toezichthouder. Zijn expertise ligt op het vlak van ondernemerschap (in de zorg), financiën en kwaliteit.
Daarnaast kan hij een rol als voorzitter invullen binnen een Raad van Toezicht.