Trainingen

POLOS verzorgt op maat trainingen op het gebied van:
• Strategievorming. Op een praktische wijze ontwikkelen van visie, missie en doelstellingen voor een organisatie. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de implementatie van een visie, missie en doelstellingen.
• Besluitvorming. Aan de hand van het BOB-model wordt getraind om effectief binnen een team tot gedragen besluiten te komen.
• Communicatie. Trainen van het geven van terugkoppeling binnen teams om zo de effectiviteit van communiceren binnen het team te vergroten.